Ginkgo biloba is een eeuwenoud plantenextract dat wordt gewonnen uit de zaden en de bladeren van de oeroude Chinese ginkgoboom.

Omdat het al in het tijdperk van de dinosauriërs bestond, wordt het soms een “levend fossiel” genoemd.

Hoewel de bladeren en zaden vaak worden gebruikt in de traditionele Chinese geneeskunde, richt het moderne onderzoek zich vooral op ginkgo biloba extract, dat is gemaakt van de bladeren.

Ginkgo supplementen vaak geassocieerd met verschillende gezondheidsclaims en gebruiken, waarvan de meeste gericht zijn op de hersenfunctie en de bloedsomloop.

Aanbiedingen deze maand

UPGRADE jouw eigen SPOTIFY account

Spotify Premium + Videoland voor slecht €24,99

Netflixs accounts en Gift Cards

Videoland en Disney+ accounts

Nieuw: Sweat Fitness programma voor vrouwen

Fox Sports + Go accounts

Profiteer nu van deze aanbiedingen

Hier zijn 12 voordelen van Ginkgo Biloba.

1. Bevat verschillende krachtige antioxidanten

Het antioxidantgehalte van Ginkgo kan de reden zijn achter veel van zijn gezondheidsclaims(12).

Ginkgo bevat hoge gehaltes van flavonoïden en terpenoïden, stoffen die bekend staan ​​om hun sterke antioxidanten werking (34).

Antioxidanten bestrijden of neutraliseren de schadelijke effecten van vrije radicalen.

Vrije radicalen zijn zeer reactieve deeltjes die in het lichaam worden geproduceerd tijdens normale metabole functies, zoals het omzetten van voedsel in energie of ontgifting.

Toch hebben ze ook het potentieel om gezonde weefsels te beschadigen, wat bijdraagt ​​aan een versnelde veroudering en de ontwikkeling van ziekten.

Onderzoek naar de antioxiderende effecten van ginkgo is veelbelovend. Het blijft echter onduidelijk hoe het precies werkt en hoe effectief het kan zijn bij de behandeling van specifieke ziekten.

Kortom: Ginkgo biloba bevat krachtige antioxidanten, die de schadelijke effecten van vrije radicalen bestrijden en mogelijk de grootste bijdrage leveren aan de gezondheidsclaims.

2. Kan helpen ontstekingen te bestrijden

Ontsteking maakt deel uit van de natuurlijke reactie van het lichaam op verwonding of invasie door een vreemde substantie.

In de ontstekingsreactie worden verschillende componenten van het immuunsysteem gerekruteerd om te vechten tegen de buitenstaande indringer of het gewonde gebied te genezen.

Sommige chronische ziekten veroorzaken een ontstekingsreactie, zelfs wanneer er geen ziekte of letsel aanwezig is. Na verloop van tijd kan deze overmatige ontsteking permanente schade aan de weefsels en het DNA van het lichaam veroorzaken.

Jarenlang onderzoek met dieren en reageerbuis toont aan dat ginkgo extract de ontsteking in zowel menselijke als dierlijke cellen in verschillende ziektetoestanden kan verminderen(256).

Enkele specifieke omstandigheden waarin ginkgo extract heeft aangetoond dat het ontsteking vermindert, zijn onder andere:

  • Artritis
  • Prikkelbare Darm Syndroom (PDS)
  • Kanker
  • Hartziekte
  • Beroerte

Hoewel deze gegevens bemoedigend zijn, zijn er menselijke studies nodig alvorens concrete conclusies te trekken over de rol van ginkgo bij de behandeling van deze complexe ziekten.

Kortom: Ginkgo heeft het vermogen om ontstekingen veroorzaakt door verschillende aandoeningen te verminderen. Dit kan één van de redenen zijn waarom het zulke brede gezondheidstoepassingen heeft.

3. Kan de bloedsomloop en de gezondheid van het hart verbeteren

In de traditionele Chinese geneeskunde werden ginkgo zaden gebruikt om ‘kanalen’ van energie te openen voor verschillende orgaansystemen, waaronder de nieren, lever, hersenen en longen.

Ginkgo’s schijnbare vermogen om de bloedtoevoer naar verschillende delen van het lichaam te verhogen, kan de oorsprong zijn van veel van de veronderstelde voordelen.

Een studie bij mensen met hartziekten die supplementen kregen met ginkgo biloba onthulde een onmiddellijke toename van de bloedstroom naar meerdere delen van het lichaam. Dit werd toegeschreven aan een 12% hogere hoeveelheid circulerend stikstofmonoxide, een verbinding die verantwoordelijk is voor het verwijden van bloedvaten (7).

Evenzo vertoonde een ander onderzoek hetzelfde effect bij ouderen die werden behandeld met ginkgo extract (8).

Aanvullend onderzoek wijst ook op ginkgo’s beschermende effecten op de gezondheid van het hart, de gezondheid van de hersenen en preventie van beroertes. Er zijn meerdere mogelijke verklaringen hiervoor, waarvan er één de ontstekingsremmende stoffen in de plant kan zijn(91011).

Meer onderzoek is nodig om volledig te begrijpen hoe ginkgo de bloedsomloop en de gezondheid van hart en hersenen beïnvloedt.

Kortom: Ginkgo kan de bloedstroom verhogen door de verwijding van bloedvaten te bevorderen. Dit kan toepassingen hebben voor de behandeling van ziekten die verband houden met een slechte bloedsomloop.

4. De symptomen van psychische stoornissen en dementie verminderen

Ginkgo biloba is herhaaldelijk geëvalueerd op zijn vermogen om angst, stress en andere symptomen geassocieerd met de ziekte van Alzheimer en cognitieve achteruitgang geassocieerd met veroudering te verminderen.

Over het geheel genomen zijn de onderzoeksresultaten inconsistent op dit gebied.

Sommige studies laten een duidelijke afname zien in de snelheid van cognitieve achteruitgang bij mensen met dementie met behulp van ginkgo, maar anderen slagen er niet in dit resultaat te repliceren.

Uit een review van 21 onderzoeken bleek dat ginkgo extract bij gebruik in combinatie met conventionele geneeskunde de functionele mogelijkheden kan verhogen bij mensen met milde Alzheimer (12).

Een andere beoordeling evalueerde vier studies en vond een significante vermindering van een spectrum van symptomen geassocieerd met dementie wanneer ginkgo werd gebruikt gedurende 22-24 weken(13).

Deze positieve resultaten kunnen verband houden met de rol die ginkgo kan spelen bij het verbeteren van de bloedstroom naar de hersenen, vooral omdat het verband houdt met vasculaire vormen van dementie.

Over het algemeen is het te vroeg om ginkgo biloba rol bij de behandeling van dementie definitief te verklaren of te weerleggen, maar recent onderzoek begint dit stuk duidelijker te maken.

Kortom: Er kan niet worden geconcludeerd dat ginkgo de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie behandelt, maar in sommige gevallen kan het helpen. De kans dat het helpt lijkt te stijgen wanneer het naast de conventionele behandeling wordt gebruikt.

5. De geestelijke prestaties en het welzijn verbeteren

Er is enige speculatie dat ginkgo de hersenfunctie bij gezonde personen kan verbeteren.

Een handvol kleine onderzoeken ondersteunen het idee dat supplementen met ginkgo biloba de mentale prestaties en welzijn kan verbeteren (1415).

Resultaten van studies zoals deze hebben aanleiding gegeven tot claims die ginkgo koppelen aan een verbeterd geheugen, focus en aandacht.

Uit een uitgebreide evaluatie van het onderzoek naar deze relatie bleek echter dat aanvulling op ginkgo niet resulteerde in meetbare verbeteringen in het geheugen, de uitvoerende functie of de aandachtscapaciteit (16).

Hoewel supplementen met ginkgo de mentale mogelijkheden kan verbeteren, zijn er geen garanties.

Kortom: Sommige onderzoeken tonen aan dat ginkgo de mentale prestaties bij gezonde mensen kan verbeteren, maar de gegevens zijn inconsistent.

6. Angst verminderen

Sommige onderzoeken geven aan dat supplementen van ginkgo symptomen van angst vermindert.

Een handvol dierstudies heeft reducties in angstsymptomen waargenomen die kunnen worden toegeschreven aan het antioxidantgehalte van ginkgo biloba (1718).

In één onderzoek werden 170 mensen met gegeneraliseerde angst behandeld met 240 mg of 480 mg ginkgo of een placebo. De groep behandeld met de hoogste dosis ginkgo meldde een 45% grotere vermindering van symptomen van angst, vergeleken met de placebogroep(19).

Hoewel suppletie met ginkgo angst kan verminderen, is het nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken uit het beschikbare onderzoek.

Kortom: Sommige onderzoeken tonen aan dat ginkgo kan helpen bij de behandeling van angstgevoelens, hoewel dit waarschijnlijk te wijten is aan het gehalte aan antioxidanten.

7. Depressie behandelen

Een beoordeling van dierstudies suggereert dat suppletie met ginkgo symptomen van depressie kan helpen behandelen(18).

Muizen die ginkgo ontvingen vóór een onvermijdelijke stressvolle situatie, werden minder emotioneel beïnvloed door de stress dan de groep die het supplement niet kreeg.

De studie toonde aan dat dit effect gerelateerd was aan de ontstekingsremmende eigenschappen van ginkgo, die verbeteren het vermogen van het lichaam om te gaan wanneer stresshormoonniveaus te hoog zijn.

Desondanks is depressie een complexe aandoening die verschillende oorzaken kan hebben.

Meer onderzoek is nodig om de relatie tussen ginkgo biloba en hoe het depressie in mensen kan beïnvloeden beter te begrijpen.

Kortom: Ginkgo’s ontstekingsremmende effecten geven het de mogelijkheid om depressies te behandelen. Meer onderzoek is nodig.

8. Kan de zicht- en ooggezondheid ondersteunen

Zeer weinig onderzoek heeft onderzocht hoe ginkgo zich verhoudt tot zichtsvermogen en gezondheid van het oog. Eerdere resultaten zijn echter veelbelovend.

Eén review toonde aan dat mensen met glaucoom die werden aangevuld met ginkgo, een verhoogde bloedtoevoer naar het oog hadden, maar dit vertaalde zich niet noodzakelijkerwijs naar beter gezichtsvermogen(20).

Een andere review van twee studies evalueerde het effect van ginkgo extract op de progressie van leeftijdsgebonden maculaire degeneratie. Sommige deelnemers meldden een verbetering van het gezichtsvermogen, maar dit was over de hele linie niet statistisch significant(21).

Veel van deze positieve resultaten lijken verband te houden met een verhoogde bloedtoevoer naar het oog.

Het is onduidelijk of ginkgo het gezichtsvermogen zou verbeteren bij diegenen die nog niet aan een visuele beperking lijden.

Meer onderzoek is nodig om te bepalen of ginkgo de zichtcapaciteit kan verhogen of de progressie van degeneratieve oogziekten kan vertragen.

Kortom: Sommige vroege onderzoeken tonen aan dat het aanvullen met ginkgo de bloedtoevoer naar de ogen kan verhogen, maar niet noodzakelijkerwijs het gezichtsvermogen verbetert. Meer onderzoek is nodig.

9. Kan hoofdpijn en migraine behandelen

In de traditionele Chinese geneeskunde is ginkgo biloba een erg populaire behandeling voor hoofdpijn en migraine (22).

Er is zeer weinig onderzoek beschikbaar over het vermogen van ginkgo om hoofdpijn te behandelen. Afhankelijk van de oorzaak van de hoofdpijn kan dit echter helpen.

Het is bijvoorbeeld algemeen bekend dat ginkgo ontstekingsremmende en antioxiderende effecten heeft. Als hoofdpijn of migraine wordt veroorzaakt door overmatige stress, kan ginkgo nuttig zijn.

Bovendien als een hoofdpijn gerelateerd is aan een verminderde bloedstroom of vernauwde bloedvaten, kan het vermogen van ginkgo om bloedvaten te verwijden de symptomen verbeteren.

Integendeel, sommige migraine wordt veroorzaakt door de buitensporige verwijding van bloedvaten. In deze situatie kan ginkgo weinig tot geen effect hebben.

Maar deze voorbeelden zijn slechts gevolgtrekkingen en vervangen geen hard bewijs.

Als je ginkgo voor je migraine wilt proberen, is het onwaarschijnlijk dat dit veel schade aanricht. Houd er rekening mee dat dit niet per se helpt.

Kortom: Vanwege het vermogen om de doorbloeding te verbeteren en ontstekingen te verminderen, kan ginkgo een effectieve behandeling zijn voor sommige soorten hoofdpijn.

10. De symptomen van astma en COPD verbeteren

Sommige onderzoeken wijzen erop dat ginkgo de symptomen van astma en andere inflammatoire respiratoire aandoeningen zoals COPD kan verbeteren.

Dit wordt toegeschreven aan de ontstekingsremmende stoffen in ginkgo, die een verminderde ontsteking van de luchtwegen en een verhoogde longcapaciteit mogelijk maken(23).

Een studie bij 75 mensen evalueerde het gebruik van ginkgo extract naast glucocorticosteroïden medicatie voor het beheersen van astma symptomen (24).

De niveaus van ontstekingsstoffen in het speeksel van degenen die ginkgo kregen, waren significant lager dan die van traditionele medicatie alleen.

Een andere studie bij 100 mensen evalueerde het gebruik van een mengsel van Chinese kruiden, waaronder ginkgo, voor de behandeling van COPD symptomen.

Degenen die de kruidenformule gebruikten, rapporteerden een aanzienlijke afname in hoest en bronchitis na een follow-up van drie maanden, vergeleken met de controlegroep.(25).

Op dit punt kan niet worden vastgesteld of deze verbetering alleen aan ginkgo kan worden toegeschreven, of dat het een samenwerkend effect is van de andere kruiden die in de behandel groepformule worden gebruikt.

Hoewel deze resultaten bemoedigend zijn, is er meer onderzoek nodig naar deze specifieke toepassing van ginkgo.

Kortom: Ginkgo kan symptomen van ademhalingsaandoeningen behandelen vanwege de ontstekingsremmende effecten. Meer onderzoek is nodig.

11. Kan PMS symptomen verminderen

Voorlopig onderzoek geeft aan dat ginkgo kan helpen bij het behandelen van zowel de fysieke als psychologische symptomen van premenstrueel syndroom (PMS).

Een studie bij 85 universiteitsstudenten zag een vermindering van 23% van de gemelde PMS symptomen bij het nuttigen van ginkgo(26).

Interessant is dat de placebogroep in deze studie ook een lichte vermindering in PMS symptomen ervoer, hoewel deze met 8,8% veel lager was.

Verder onderzoek is nodig om de oorzaak en gevolg-relatie tussen ginkgo- en PMS symptomen beter te begrijpen.

Kortom: Ginkgo kan PMS symptomen helpen verminderen, maar er is meer onderzoek nodig.

12. Behandelt seksuele disfunctie

Sommige bronnen geven aan dat ginkgo biloba seksuele disfunctie kan behandelen, zoals erectiestoornissen of lage libido.

Ginkgo heeft de mogelijkheid om de bloedspiegels van stikstofmonoxide te verbeteren, wat de bloedcirculatie verbetert via de verwijding van bloedvaten (7).

Als gevolg hiervan kan ginkgo ook nuttig zijn voor de behandeling van verschillende symptomen van seksuele disfunctie door de bloedtoevoer naar die delen van het lichaam te verbeteren.

Sommige onderzoeken hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van ginkgo om seksuele disfunctie te behandelen die wordt veroorzaakt door het gebruik van antidepressivum. De resultaten gaven aan dat ginkgo in deze gevallen niet effectiever was dan een placebo.

Bovendien kan er een interactie zijn tussen ginkgo- en SSRI medicijnen, waardoor ze minder effectief zouden kunnen zijn.

Eén studie evalueerde het gebruik van ginkgo om seksueel verlangen en tevredenheid te vergroten bij vrouwen die gelijktijdig seksuele psychotherapie ondergingen(27).

De combinatie van ginkgo en therapie was op een langere termijn effectief in vergelijking met een placebo, maar supplement met ginkgo alleen was dat niet.

De reden voor het gebruik van ginkgo om seksuele stoornissen te behandelen is logisch, maar onderzoek ondersteunt het op dit moment niet.

Kortom: Ginkgo kan de symptomen van seksuele disfunctie verbeteren vanwege de invloed op de bloedstroom. Onderzoek heeft echter niet bewezen dat het effectief is.

Potentiële bijwerkingen

Het is belangrijk om met uw arts te bespreken voordat u ginkgo biloba in uw routine opneemt.

Voor de meeste volwassenen is het risico dat gepaard gaat met het nemen van ginkgo relatief laag. Er zijn gevallen waarin ginkgo ernstige schade kan veroorzaken.

Als u allergisch bent voor planten die alkylfenolen bevatten of bepaalde medicijnen neemt, moet u Ginkgo niet gebruiken.

Mogelijke bijwerkingen zijn:

  • Misselijkheid
  • Diarree
  • Duizeligheid
  • Hoofdpijn
  • Buikpijn
  • Huiduitslag / allergische reactie

Ginkgo heeft het potentieel om interacties met bepaalde medicijnen aan te gaan. Sommige interacties kunnen het risico op bloedingen vergroten.

Mogelijke bijwerkingen van medicatie zijn onder andere:

  • Bloedverdunners (Warfarin, aspirine)
  • SSRI’s / MAO-remmers / antidepressiva (Prozac, Zoloft)
  • NSAIDS (ibuprofen, Tylenol)

Kortom: Zoals met elk supplement, is het belangrijk om uw arts te raadplegen voordat u Ginkgo biloba inneemt en het gebruik te stoppen als u negatieve bijwerkingen of ongunstige medicamenteuze interacties ontwikkelt.

Dosering

Ginkgo biloba is in de handel verkrijgbaar in de volgende vormen:

  • Capsules
  • Tabletten
  • Vloeibare extracten
  • Gedroogde bladeren / thee

Het grootste deel van het huidige onderzoek weerspiegelt resultaten die zijn gebruikt met gezuiverd ginkgo extract. Eet geen rauwe ginkgo zaden omdat ze giftig zijn.

Eén van de beperkingen van de onderzoeken naar ginkgo is dat ze geen gestandaardiseerde dosering hebben gebruikt.

Het grootste deel van het bewijs lijkt echter de veiligheid te ondersteunen van het nemen van 120-240 mg, verdeeld over verschillende doses gedurende de dag.

Er is geen duidelijk gedefinieerde maximale dosering, maar het is verstandig om te beginnen met een lagere dosis om tolerantie te garanderen.

In het meeste onderzoek zijn doses van meer dan 600 mg per dag niet geëvalueerd. Het is dus waarschijnlijk geen goed idee om deze hoeveelheid te overschrijden.

Denk eraan dat het tot zes weken kan duren voordat u effecten opmerkt.

Kortom: Ginkgo is er in verschillende vormen en lijkt het meest effectief te zijn wanneer het in meerdere doses gedurende de dag wordt ingenomen, in totaal 120-240 mg.

Tot slot

Ginkgo biloba heeft sterke ontstekingsremmende en antioxiderende eigenschappen en een vermogen om de bloedsomloop te verbeteren.

Samen hebben deze kenmerken de potentie om tal van lichaamssystemen en ziektes te beïnvloeden. Hoewel de wetenschap erachter nog een inhaalslag te doen heeft.

Hoewel ginkgo al eeuwen wordt gebruikt, is het nog niet helemaal duidelijk hoe het werkt. Veel van het beschikbare onderzoek is inconsistent of niet overtuigend, en het is belangrijk om dat in gedachten te houden.

Zoals met elk kruiden supplement, zijn er risico’s aan verbonden. Ginkgo kan leiden tot ernstige gezondheidscomplicaties als u allergisch bent of bepaalde medicijnen gebruikt.

Als u erover denkt ginkgo in uw routine op te nemen, raadpleeg dan eerst uw arts.

Write A Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.