Kunstmatige kleurstoffen voor levensmiddelen zijn verantwoordelijk voor de felle kleuren van snoep, sportdranken en gebakken producten.

Ze worden zelfs gebruikt in bepaalde merken augurken, gerookte zalm en saladedressing, maar ook in medicijnen.

Kortom ze zijn overal.

De consumptie van kunstvoeding is in de afgelopen 50 jaar met 500% toegenomen en kinderen zijn de grootste consumenten (123).

Er wordt beweert dat kunstmatige kleurstoffen ernstige bijwerkingen veroorzaken, zoals hyperactiviteit bij kinderen, evenals kanker en allergieën.

Het onderwerp is hoogst controversieel en er zijn veel tegenstrijdige meningen over de veiligheid van kunstmatige voedselkleurstoffen. Dit artikel scheidt het feit van fictie.

Wat zijn voedingskleurstoffen?

Voedingskleurstoffen zijn chemische stoffen die zijn ontwikkeld om het uiterlijk van voedsel te verbeteren door het een kunstmatige kleur te geven.

Mensen hebben al eeuwen kleurstoffen aan eten toegevoegd, maar de eerste kunstmatige kleurstoffen voor levensmiddelen werden in 1856 gemaakt van koolteer.

Tegenwoordig worden voedingskleurstoffen gemaakt van aardolie.

In de loop van de jaren zijn honderden kunstmatige voedselkleurstoffen ontwikkeld, maar een meerderheid ervan is sindsdien toxisch gebleken. Er zijn slechts een handvol kunstmatige kleurstoffen die nog steeds in voedsel worden gebruikt.

Voedselproducenten geven vaak de voorkeur aan kunstmatige kleurstoffen voor levensmiddelen met natuurlijke kleurstoffen voor voedingsmiddelen, zoals bèta-caroteen en bietenextract, omdat ze een levendiger kleur produceren.

Er is echter nogal wat controverse over de veiligheid van kunstmatige kleurstoffen voor levensmiddelen. Alle kunstmatige kleurstoffen die momenteel in voedsel worden gebruikt, zijn in dierstudies getest op toxiciteit.

Regelgevende instanties, zoals de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), hebben geconcludeerd dat de kleurstoffen geen significante gezondheidsrisico’s opleveren.

Niet iedereen is het eens met die conclusie. Interessant is dat sommige voedingskleurstoffen in het ene land als veilig worden beschouwd, maar in een ander land worden verbannen van menselijke consumptie, waardoor het buitengewoon verwarrend is om hun veiligheid te beoordelen.

Kortom: Kunstmatige voedingskleurstoffen zijn van aardolie afgeleide stoffen die kleur geven aan voedsel. De veiligheid van deze kleurstoffen is zeer controversieel.

Kunstmatige kleurstoffen die momenteel in voedsel worden gebruikt

De volgende kleurstoffen voor levensmiddelen zijn goedgekeurd voor gebruik door zowel de EFSA als de FDA (45):

 • Rood No. 3 (Erytrosine): Een kersrode kleur vaak gebruikt in snoep, ijslolly’s en om taarten te decoreren.
 • Rood nr 40 (Allurarood): Een donkerrode kleurstof die wordt gebruikt in sportdranken, snoep, specerijen en ontbijtgranen .
 • Geel No. 5 (tartrazine): Een citroengele kleurstof die voorkomt in snoep, frisdrank, chips, popcorn en ontbijtgranen.
 • Geel No. 6 (Sunset geel): Een oranjegele kleurstof die wordt gebruikt in snoep, sauzen, gebak en geconserveerd fruit.
 • Blauw No. 1 (Brilliant Blue): Een groenblauwe kleurstof die wordt gebruikt in ijs, ingeblikte erwten, verpakte soepen, ijslolly’s en glazuren.
 • Blauw No. 2 (Indigo Carmine): Een koningsblauwe kleurstof die te vinden is in snoep, ijs, ontbijtgranen en snacks.

De populairste kleurstoffen voor levensmiddelen zijn Rood 40, Geel 5 en Geel 6. Deze drie zijn goed voor 90% van alle kleurstof die in de Verenigde Staten wordt gebruikt (3).

Een paar andere kleurstoffen zijn in sommige landen goedgekeurd, maar in andere landen verboden. Groen nr. 3, ook bekend als Fast Green, is goedgekeurd door de FDA maar verboden in Europa.

Chinoline geel, karmozijn en Ponceau zijn voorbeelden van voedselkleuringen toegestaan ​​in de EU maar verboden in de Verenigde Staten.

Kortom: Er zijn zes kunstmatige kleurstoffen voor levensmiddelen die zijn goedgekeurd door zowel de FDA als de EFSA. Rood 40, geel 5 en geel 6 zijn de meest voorkomende.

Kleurstoffen in levensmiddelen kunnen hyperactiviteit veroorzaken bij gevoelige kinderen

In 1973 beweerde een allergoloog voor kinderen dat hyperactiviteit en leerproblemen bij kinderen veroorzaakt werden door kunstmatige kleurstoffen en conserveermiddelen in voedsel.

In die tijd was er heel weinig wetenschap om zijn bewering te onderbouwen, maar veel ouders namen zijn filosofie over.

De arts heeft een eliminatiedieet geïntroduceerd als een behandeling voor aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD). Het dieet elimineert alle kunstmatige voedselkleuren, samen met een paar andere kunstmatige ingrediënten.

Een van de eerste studie gepubliceerd in 1978, vond geen veranderingen in het gedrag van kinderen wanneer ze een dosis kunstmatige kleurstoffen kregen (6).

Sindsdien hebben verschillende onderzoeken een klein maar significant verband gevonden tussen kunstmatige kleurstoffen en hyperactiviteit bij kinderen (1).

Eén klinisch onderzoek wees uit dat het verwijderen van kunstmatige kleurstoffen uit het dieet, samen met een conserveermiddel genaamd natriumbenzoaat, de hyperactieve symptomen aanzienlijk verminderde (7).

Een kleine studie toonde aan dat 73% van de kinderen met ADHD een vermindering van de symptomen vertoonden wanneer kunstmatige kleurstoffen en conserveermiddelen werden geëlimineerd (8).

Een andere studie toonde aan dat voedselkleurstoffen, samen met natriumbenzoaat, hyperactiviteit verhoogden bij zowel 3-jarigen als een groep van 8- en 9-jarigen (9).

Omdat deze studie deelnemers echter een mengsel van ingrediënten kregen, is het moeilijk om te bepalen wat de hyperactiviteit veroorzaakte.

Tartrazine, ook bekend als geel 5, is in verband gebracht met gedragsveranderingen zoals prikkelbaarheid, rusteloosheid, depressie en slaapproblemen (10).

Bovendien concludeerde een analyse van 15 onderzoeken in 2004 dat kunstmatige voedselkleurstoffen de hyperactiviteit bij kinderen verhogen (11).

Toch blijkt dat niet alle kinderen op dezelfde manier reageren op kleurstoffen voor voedingsmiddelen. Onderzoekers van Southampton University hebben een genetische component gevonden die bepaalt hoe voedselkleurstoffen een kind beïnvloeden (12).

Hoewel effecten van voedselkleurstoffen zijn waargenomen bij kinderen met en zonder ADHD, lijken sommige kinderen veel gevoeliger voor kleurstoffen dan anderen (1).

Desondanks hebben zowel de FDA als de EFSA verklaard dat er momenteel onvoldoende bewijs is om te concluderen dat kunstmatige kleurstoffen voor levensmiddelen onveilig zijn.

Hun regelgevende instanties werken vanuit de veronderstelling dat een stof veilig is totdat bewezen schadelijk is. Er is echter zeker voldoende bewijs om enige bezorgdheid te uiten.

Kortom: onderzoek wijst uit dat er een klein maar significant verband bestaat tussen kunstmatige kleurstoffen voor levensmiddelen en hyperactiviteit bij kinderen. Sommige kinderen lijken gevoeliger te zijn voor kleurstoffen dan anderen.

Leiden voedselkleurstoffen tot kanker?

De veiligheid van kunstmatige kleurstoffen voor levensmiddelen is zeer omstreden.

De onderzoeken die de veiligheid van voedselkleurstoffen hebben geëvalueerd, zijn echter studies op lange termijn voor dieren.

Interessant is dat studies met Blauw 1, 40 rood, geel 5 en geel 6 geen bewijs vonden van kankerverwekkende effecten (13141516171819).

Niettemin kunnen andere kleurstoffen echter zorgwekkender zijn.

Bedenkingen over Blauw 2 en Rood 3

Een dierstudie op Blauw 2 vond een statistisch significante toename van hersentumoren in de groep met hoge doses in vergelijking met de controlegroepen, maar de onderzoekers concludeerden dat er onvoldoende bewijs was om te bepalen of Blauw 2 de tumoren veroorzaakte.(20).

Andere studies met Blauw 2 bleken geen nadelige effecten te veroorzaken(21, 22).

Erythrosine, ook bekend als Rood 3, is de meest controversiële kleurstof. Mannelijke ratten die erythrosine kregen hadden een verhoogd risico op schildkliertumoren (2324).

Op basis van dit onderzoek heeft de FDA in 1990 een gedeeltelijk verbod op erythrosine uitgevaardigd, maar later het verbod opgeheven. Na beoordeling van het onderzoek concludeerden ze dat de schildkliertumoren niet rechtstreeks werden veroorzaakt door erythrosine (24252627).

In de VS, Rood 3 is grotendeels vervangen door Rood 40, maar het wordt nog steeds gebruikt in Maraschino kersen, snoepjes en ijslolly.

Sommige kleurstoffen kunnen kankerverwekkende verontreinigingen bevatten

Hoewel de meeste kleurstoffen geen nadelige effecten hebben in toxiciteitsstudies, is er enige bezorgdheid over mogelijke verontreinigingen in de kleurstoffen (28).

Rood 40, Geel 5 en Geel 6 kunnen verontreinigingen bevatten die bekende kankerverwekkende stoffen zijn. Benzidine, 4-aminobifenyl en 4-aminoazobenzene zijn potentiële kankerverwekkende stoffen die zijn aangetroffen in kleurstoffen voor levensmiddelen(3, 29, 30, 31, 32).

Deze verontreinigingen zijn toegestaan ​​in de kleurstoffen omdat ze aanwezig zijn in lage niveaus, waarvan wordt aangenomen dat ze veilig zijn (3).

Meer onderzoek is nodig

De consumptie van kunstmatige kleurstoffen neemt toe, vooral bij kinderen. Het consumeren van te veel voedselkleurstof met contaminanten kan een gezondheidsrisico vormen.

Met uitzondering van Rood 3 is er momenteel echter geen overtuigend bewijs dat kunstmatige kleurstoffen voor levensmiddelen kanker veroorzaken.

Houd er echter rekening mee dat de meeste onderzoeken die de veiligheid van kleurstoffen voor voedingsmiddelen evalueren, decennia geleden zijn uitgevoerd.

Sindsdien is de inname van kleurstoffen dramatisch toegenomen en worden vaak meerdere kleurstoffen voor levensmiddelen gecombineerd met andere conserveermiddelen.

Kortom: Met uitzondering van Rood 3, is er momenteel geen sluitend bewijs dat kunstmatige kleurstoffen voor levensmiddelen kanker veroorzaken. Meer onderzoek moet worden gedaan op basis van de toenemende consumptie van kleurstoffen voor levensmiddelen.

Veroorzaken kleurstoffen voor levensmiddelen allergieën?

Sommige kunstmatige kleurstoffen voor levensmiddelen kunnen allergische reacties veroorzaken(28, 33, 34, 35).

In meerdere studies is aangetoond dat Geel 5 – ook bekend als tartrazine – netelroos en astma symptomen kan veroorzaken(36, 37, 38, 39).

Interessant is dat mensen met een allergie voor aspirine waarschijnlijk ook allergisch zijn voor Geel 5 (3738).

In een onderzoek bij mensen met chronische netelroos of zwelling, had 52% een allergische reactie op kunstmatige kleurstoffen voor levensmiddelen (40).

De meeste allergische reacties zijn niet levensbedreigend. Als u echter symptomen van een allergie heeft, kan het nuttig zijn om kunstmatige kleurstoffen uit uw dieet te verwijderen.

Rood 40, geel 5 en geel 6 behoren tot de meest gebruikte kleurstoffen en zijn de drie die het meest waarschijnlijk een allergische reactie veroorzaken (3).

Kortom: Sommige kunstmatige kleurstoffen voor voedingsmiddelen, met name Blauw 1, Rood 40, Geel 5 en Geel 6, kunnen allergische reacties veroorzaken bij gevoelige personen.

Moet je voedingsstoffen vermijden?

De meest zorgwekkende bewering over kunstmatige kleurstoffen voor levensmiddelen is dat ze kanker veroorzaken.

Het bewijs om deze claim te ondersteunen is echter zwak. Op basis van het momenteel beschikbare onderzoek is het onwaarschijnlijk dat het consumeren van kleurstoffen voor voedsel kanker zal veroorzaken.

Bepaalde kleurstoffen van voedingsmiddelen veroorzaken allergische reacties bij sommige mensen, maar als u geen symptomen van een allergie heeft, is er geen reden om ze uit uw dieet te verwijderen.

De claim over kleurstoffen voor voedingsmiddelen met de sterkste wetenschap om dit te ondersteunen, is het verband tussen kleurstoffen en hyperactiviteit bij kinderen.

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat voedselkleurstoffen hyperactiviteit verhogen bij kinderen met en zonder ADHD, hoewel sommige kinderen gevoeliger lijken te zijn dan anderen (1).

Als uw kind hyperactief of agressief gedrag heeft, kan het nuttig zijn om kunstmatige kleurstoffen uit het voedsel te verwijderen.

De reden dat kleurstoffen in voedingsmiddelen worden gebruikt, is om voedsel er aantrekkelijker uit te laten zien. Er is absoluut geen voedingswaarde van voedselkleurstoffen.

Desalniettemin is er niet genoeg bewijs om te ondersteunen dat iedereen kunstmatige voedselkleurstoffen moet vermijden.

Dat gezegd hebbende, helpt het altijd om gezond te eten. De grootste bronnen van voedselkleurstoffen zijn ongezond bewerkte voedingsmiddelen die andere negatieve effecten op de gezondheid hebben.

Door bewerkte voedingsmiddelen uit uw dieet te verwijderen en u te richten op  gezond voedsel verbetert u uw algehele gezondheid en verlaagt u aanzienlijk uw inname van kunstmatige kleurstoffen in het proces.

Kortom: Kleurstoffen voor voedingsmiddelen zijn waarschijnlijk niet gevaarlijk voor de meeste mensen, maar het vermijden van bewerkte voedingsmiddelen die kleurstoffen bevatten, kan uw algehele gezondheid verbeteren.

Gezonde onbewerkte voedingsmiddelen zijn natuurlijk vrij van kleurstoffen

De beste manier om kunstmatige kleurstoffen uit je voeding te vermijden is om zich te concentreren op het eten van onbewerkte voedingsmiddelen.

In tegenstelling tot de verwerkte voedingsmiddelen, de meeste onbewerkte voedingsmiddelen zijn zeer voedzaam.

Hier zijn een paar voedingsmiddelen die van nature geen kleurstoffen bevatten:

 • Zuivel en eieren: melk, yoghurt, kaas, eieren , kwark.
 • Vlees en gevogelte: Verse kip, rundvlees, varkensvlees en vis.
 • Noten en zaden: amandelen, macadamia noten, cashewnoten, pecannoten, walnoten, zonnebloempitten.
 • Verse groenten en fruit: Alle verse groenten en fruit.
 • Granen: Haver, bruine rijst, quinoa, gerst.
 • Peulvruchten: zwarte bonen, bruine bonen, kikkererwten, witte bonen, linzen.

Als u alle kleurstoffen in uw dieet wilt vermijden, moet u het label lezen voordat u een maaltijd eet. Sommige schijnbaar gezonde voedingsmiddelen bevatten kunstmatige kleurstoffen in levensmiddelen.

Kortom: De meeste onbewerkte voedingsmiddelen zijn zeer voedzaam en natuurlijk vrij van kunstmatige kleurstoffen.

Tot slot

Er is geen sluitend bewijs dat voedselkleurstoffen gevaarlijk zijn voor de meeste mensen.

Niettemin kunnen ze bij sommige mensen allergische reacties veroorzaken en bij gevoelige kinderen hyperactiviteit.

De meeste voedingskleurstoffen worden echter aangetroffen in ongezond verwerkt voedsel dat sowieso moet worden vermeden.

n plaats daarvan focus je op het eten van voedzaam, onbewerkte voedingsmiddelen dat van nature geen kleurstoffen bevat.

Write A Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.